(0312) 431 89 46

Tüketici Yasası

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşme 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” gereğince internet üzerinden yapılan satışlar için sözleşme yapılma mecburiyeti sebebiyle tanzim edilmiş olup, detayları aşağıda belirtilmiştir.

UZAKTAN EĞİTİM SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Aşağıda unvanı ve adresi belirtilen şirket ile sözleşmeyi okuyup kabul linkini onaylayan üye arasında tamamen kendi isteği ve hür iradesi ile aşağıda belirtilen şartlarla " UZAKTAN EĞİTİM SÖZLEŞMESİ" yapılmıştır. Sözleşme maddeleri şunlardır:

 

MADDE 1- TARAFLAR

1.1. SATICI

Şirket Unvanı: SUNUM EĞİTİM DANIŞMANLIK PROJE ve EMLAK HİZ. TİC. LTD. ŞTİ.

(Bundan sonra “şirket” olarak anılacaktır.)

Adres: Mithatpaşa Cad. No:23 D:9 Kat:3 Kızılay / ANKARA

Telefon: 0312 431 89 46 – 0312 431 89 47

e-mail Adresi: sunakademi@sunakademi.com

Internet Sitesi Adresi: www.sunakademi.net

1.2. ALICI

Bir eğitimi satın alan Üye.(Bundan sonra “Üye” olarak anılacaktır.)

Adı Soyadı :

Doğum Tarihi:

T.C. Kimlik No :

Adresi :

Cep Telefonu :

e-mail Adresi :

Mezuniyet Durumu:

Mezun Olduğu Okulun Adı:

 

MADDE 2- KONU

İş bu sözleşmenin konusu, üyenin internet üzerinden şirkete siparişini verdiği, faturada ayrıntı ve niteliklerinin belirtildiği hizmetin satışı ile ilgili olarak 4077 sayılı “Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

 

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/HİZMET BİLGİLERİ

Sözleşmeye konu olan ürün/hizmet katılımcının internet üzerinden kendi tercihine göre şirketten satın aldığı (video, metin, ve resim) eğitim içerikleridir.

 

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER

4.1 ŞİRKET VE ÜYENİN YASAL MÜKELLEFİYETLERİ

4.1.1. Üye, faturada ayrıntıları belirtilen sözleşme konusu ürünün/hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile ürün ya da hizmetin nasıl kullanılabileceğine ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.1.2. Sözleşme konusu üründen/hizmetten sözleşmeyi kabul eden üye haricinde birisinin faydalanmayacağını üye peşinen kabul eder.

4.1.3. Şirket sözleşme konusu ürünleri/hizmetleri, web sayfasında sunduğu ön bilgiler doğrultusunda açıklanan sürede/tarihte eksiksiz olarak üyeye sunmakla mükelleftir. Fakat, üyenin kendi internet bağlantısı ve teknik alt yapısı, kullandığı bilgisayar, cep telefonu, tablet vb. cihazlardan kaynaklanan sorunlardan dolayı satın aldığı ürüne/hizmete ulaşamamasından şirket sorumlu tutulamaz.

4.1.4. Sözleşmeye konu olan ürün ya da hizmetin üyeye sunulabilmesi için, şirketin web sayfasındaki satış işlemleri adımlarını tamamlaması ve satış sözleşmesini okuyarak sözleşmeyi kabul ettiğini gösteren onay alanlarını işaretlemesi ve ardından ürün ya da hizmetin bedelini ödemiş olması gereklidir.

 

4.2. ÜRÜNÜN TESLİMİ VE KULLANIMI

4.2.1. Kişinin şirketin satışa sunduğu ürünü/hizmeti satın alması için, satış işlemlerinin yapılacağı web sitesine (www.sunakademi.net) üye olması zorunludur.

4.2.2. Sözleşme www.sunakademi.net internet sitesindeki satış işleminin gerçekleştirmesi ve satış sözleşmesinin onaylamasından sonra yürürlüğe girer.

4.2.3.  Ürün/hizmet, kredi kartı veya havale yöntemleri ile satın alınabilir. Bankanız, şirketin verdiği taksit adedinden daha fazla taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunabilir. Bu tür hizmetler ve kredi ödeme planının oluşturulması bankanızın inisiyatifindedir. Üyenin banka ile ilgili yaşayabileceği hiçbir problemden şirket sorumlu değildir.

Ayıca üye, kredi kartı ile yapılan ödemelerde faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin banka ve üye arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2.4. Sözleşmesi sorunsuz onaylanan ve ödemesini yapan üyenin e-posta adresine satın alma isteminin şirkete ulaştığını gösteren bir bilgi mesajı gelecektir. Müteakip üç iş günü içinde de şirket tarafından satın alınan ürün ya da hizmetin aktif hale getirilerek gerekli bilgiler yine e-posta yoluyla üyeye bildirilecektir.

4.2.5. Ürün/hizmet alımının eksiksiz olarak gerçekleşmesi halinde söz konusu ürün ve hizmete ait fatura en geç 30 iş günü içinde üyenin sözleşmede belirtilen adresine gönderilecektir.

 

4.3. ÜYENİN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

4.3.1.  Üye satın aldığı ürün/hizmet içeriğinde yer alan, videolar, sunumlar, görseller, metinler ve diğer eğitim materyallerinin tüm telif haklarının şirkete ait olduğunu kabul eder ve şirketten izin almadan şifrelerini ve eğitim içeriklerini başkalarıyla paylaşmayacağını, içerikleri kopyalayıp çoğaltmayacağını taahhüt eder. Bu maddeye uyulmaması durumunda şirketin yasal yollara başvuru hakkı açıktır.

4.3.2. Üye, iş bu sözleşmeyi onayladığında www.sunakademi.net internet sitesindeki  “Üyelik Sözleşmesi”, “Gizlilik Taahhüdü ve Güvenlik Politikası”, “İade, İptal ve Garanti Koşulları” ile ilgili metinleri de okumuş, anlamış ve kabul edilmiş olduğunu kabul ve taahhüt eder.

4.3.3. Üye, belirtilen gün ve saatlerde derse eğitim kurallarına uyacak biçimde katılacağını taahhüt eder.

4.3.4. Üye, kişisel bilgilerini 3. şahıslar ile paylamayacağını taahhüt eder. Paylaşması durumunda meydana gelecek kayıplardan şirket herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir.

4.3.5. Üye, şirketin istediği belgeleri tam olarak ve zamanında kuruma ulaştırmakla mükelleftir. Üyeden, aracıdan yada kargodan kaynaklı gecikmelerden şirket sorumlu değildir.

4.4.6. Üye, şirketin belirttiği sınav yerine ve sınav saatine itiraz etme hakkı yoktur. Farklı bir yer belirtilmediği sürece sınav merkezi ANKARA’dır.

4.4.7. Belirtilen hak kadar üyenin sınav hakkı vardır. Sınava girmek yada girmemek üyenin kararıdır. Her sınav için üyenin ek sınav harcı ödemesi zorunludur.

 

4.4. ŞİRKETİN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

4.4.1. Şirket, sözleşme konusu ürünü/hizmeti “Tüketici Mevzuatı” na uygun olarak, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak üyeye sunmakla mükelleftir.

4.4.2. Şirket, mücbir sebepler ya da olağanüstü durumlarda sözleşme konusu ürünü/hizmeti üyeye sunamazsa bu durumu mümkün olan en kısa sürede üyeye bildirmekle mükelleftir.

4.4.3. Üyenin siparişe konu olan ürüne/hizmete çok sayıda farklı IP adresinden ulaştığı tespit edilirse, üye şirket tarafından uyarılır ya da siparişi iptal edilebilir. Bu durumda ödenen ücret geri iade edilmez.

 

MADDE 5- CAYMA ve İPTAL HAKKI

5.1. Üye satın aldığı tüm derslere ve tüm eğitim materyallerine kurs kendisine aktif edildiği andan itibaren ulaşabildiğinden aktivasyondan sonra ücret iadesi söz konusu değildir.

5.2. Üyenin eksik veya geçersiz bilgi ve belge sunması sebebiyle sözleşmeye konu üründen/hizmetten yararlanamayan üyeye ücret iadesi yapılmaz.

5.3. Şirketin çalışma imkânlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen kanunlarla belirlenmiş doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, infilak, grev, lokavt, yetki iptali, durdurma, resmi merciler tarafından alınmış kararlar ve şirketin kontrolü haricinde meydana gelen haller mücbir sebep sayılır. Bu gibi durumlarda mücbir sebebin devamı süresince şirket yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya geç yerine getirmesi sebebiyle sorumlu olmayacaktır. Kurum mücbir sebebin meydana gelişini müteakip derhal yazılı veya diğer iletişim kanalları ile üyeye durumu bildirecektir.

5.4. Herhangi bir resmi ya da özel sınavın yapılıp/yapılmamasının hiçbir yetkisi olmadığından üye bir sınavın olmayacağını sebep göstererek sözleşme konusu olan ürünün/hizmetin iptalini talep edemez; üye bu durumu bilerek sözleşmeyi onayladığını taahhüt eder.

5.5. Kayıt iptali sadece aşağıda belirtilen durumlarda yapılmaktadır.

5.5.1. Sistemi aktive edilmemiş ve eğitim başlamamış ise üyenin kayıt iptali yapılır.

5.5.1. Üyenin koma hali, bilinç kaybı yaşatacak bir hastalık yada kaza geçirmiş olması durumunda kurul raporu ile belgelenmesi zorunludur.

5.6. Üyenin çalışma saatlerinin değişmesi, ders programının değişmesi, ailevi sorunları, yakın bir akrabasını kaybetmesi, internet ulaşımını yitirmesi, bağlantı yaptığı makinanın bozulması vb. durumlar kayıt iptal gerekçesi olarak kabul edilmez.

MADDE 6 – EĞİTİM KURALLARI

6.1. Üye eğitimin ilk gününde kendilerine sözlü olarak iletilen kullanım kurallarına uymak zorundadır.

6.2. Üyelerin ders sırasında ders harici konular konuşması ve paylaması yasaktır. ( Konu harici kişisel deneyimler, politika, siyaset, hakaret ve küfür tarzı sözlü yada yazlı metinler vb.)

 

MADDE 7 – SÖZLEŞME FESHİ

7.1. Üyenin eğitim kurallarına uymaması, dersin düzenini bozucu davranışlar sergilemesi, küfür hakaret tarzı davranışlarda bulunması, kayıt koşullarını yerine getirmemesi gibi durumlarda şirket üyenin eğitimini tek taraflı fesih etme hakkını saklı tutar. Böyle bir durumda para iadesi yapılmayacağı gibi, şirket maddi manevi ortaya çıkacak kaybını gidermek için tazminat talep edebilir.

 

MADDE 8- GİZLİLİK ve REKABET YASAĞI

8.1. Gizlilik ve rekabet yasağı konularında www.sunakdemi.net internet sitesindeki  “Gizlilik Taahhüdü ve Güvenlik Politikası” geçerlidir.

 

MADDE 9- YETKİLİ MAHKEME

9.1. Bu sözleşmeden ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde şirket kayıtları (Bilgisayar ses ve görüntü kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil oluşturur. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, aşan durumlarda İstanbul Tüketici Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

9.2. Sözleşmede yer almayan hususlarla karşılaşıldığında ilgili kanun ve mevzuat geçerli olacaktır.

Üye, 4882 S. K. ile değişik 6502 S. K.’un M. 9/A, f 2 ve Mes. Söz. Yön. 5. ve 6. maddeleri gereğince ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, taahhüt ve beyan eder.

Ben tüketici/üye olarak, iş bu 3(üç) sayfadan oluşan ön bilgilendirme belgesinde yazan tüm hususları okudum, anladım, kabul ettim ve tüm bu hususları onayladım, teyit ettim.Bu sitede MET-AY E-Ticaret Yazılımları kullanılmaktadır.